Dispens

Om det föreligger särskilda skäl så kan dispens beviljas för uppehåll i sophämtningen samt för förlängt hämtningsintervall.

Uppehåll i sophämtningen

För att få uppehåll i sophämtningen krävs följande:

  • att permanentbostad inte nyttjas under en sammanhängande tid om minst sex månader
  • att fritidsbostad inte nyttjas under hämtningsperioden maj till september
  • att fastigheten besöks för tillsyn med maximalt en övernattning under denna period

För att ansöka så fyller du i, skriver ut och signerar nedanstående blankett. Skicka den sedan till oss på TEMAB så återkommer vi när din ansökan har behandlats.

Blankett för ansökan om uppehåll i sophämtningen Pdf, 242.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Förlängt sophämtningsintervall

Om det föreligger särskilda skäl så kan du ansöka om förlängt hämtningsintervall för ditt sorterade restavfall. Det förlängda hämtningsintervallet av sorterat restavfall är 1 hämtning/månad.

För att din ansökan ska vara giltig så behöver du ha:

  • Sorterat restavfall

Ditt matavfall måste hämtas med som mest två veckors intervall eller komposteras i egen kompost. Om du inte har ett abonnemang där du sorterar ut det övriga restavfallet så kan du därmed inte beviljas dispens för förlängt hämtningsintervall.

  • 140 l sophämtningskärl

Om du har sopkärl som är större än 140 l så måste du först byta till något av våra mindre kärl med standardiserade sophämtningsintervaller innan du kan ansöka om dispens. Kontakta kundtjänst för ändring av ditt sophämtningsabbonemang.

För att ansöka så fyller du i, skriver ut och signerar nedanstående blankett. Skicka den sedan till oss på TEMAB så återkommer vi när din ansökan har behandlats.

Blankett för ansökan om förlängt hämtningsintervall Pdf, 247.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Delad sophämtning

Intilliggande fastigheter kan ansöka om att använda gemensamma kärl för mat- och restavfall, förutsatt att bestämmelserna om vikt och fyllnadsgrad kan efterlevas.

För att ansöka så fyller du i, skriver ut och signerar nedanstående blankett. Skicka den sedan till oss på TEMAB så återkommer vi när din ansökan har behandlats.

Blankett för ansökan om delad sophämtning Pdf, 209.4 kB, öppnas i nytt fönster.