Sorteringsguide

Dina sopor kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att sortera dina sopor väl kan de tas omhand på ett säkert sätt och det mesta kan återvinnas.

Hjälp oss skydda människor och miljö. Vi kan också spara energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.

Sorteringsguide