Farligt avfall (asbest)

På grund av sina skadliga egenskaper måste all inlämnad asbest vara väl förpackat och tillslutet.

Vi tar endast emot asbest på Gatmot återvinningscentral.

Avfall A till Ö

  • Asbest (måste vara väl förpackat och tillslutet)
  • Eternit (måste vara väl förpackat och tillslutet)