Klädinsamling

I vår klädinsamling kan du lämna rena och hela kläder. Dessa finns på samtliga våra återvinningscentraler.

Avfall A till Ö

  • Kläder (i ihopknuten påse)