Medicin

Samtliga former av medicin uthämtat på apotek ska även återlämnas till apotek.

Avfall A till Ö

  • Astmainhalator
  • Kanyler
  • Medicin
  • Receptbelagd medicin
  • Spruta