Arbete på Rådhusallén

På grund av arbete med vatten-, avlopps- och dagvattenledningar kommer delar av Rådhusallén i Tierp att vara avstängd för biltrafik under perioden december-april.

De gamla vatten-, avlopps- och dagvattenledningar som finns längs med Rådhusallén i Tierp behöver bytas ut. Arbetet är beräknat att fortgå mellan december 2018 till april 2019 och kommer ta plats längs med Rådhusallén, från Torggatan upp till Södra Esplanaden.

Arbetet inleds vecka 49 och startar då med att korsningen Torggatan/Rådhusallén stängs av för biltrafik. Arbetet och den medföljande avstängningen kommer sen att röra sig uppåt mot Södra Esplanaden i takt med projektets fortskridande under 2019. Samtliga in- och utfarter till fastigheter i området kommer att hållas tillgängliga för boende.

Under detta arbete kommer marken behöva tjältinas med hjälp av kolning. Detta innebär att det kan upplevas vara en del rök och röklukt runt arbetsplatsen, något som är helt i sin ordning och inget att oroa sig för.

Karta över Rådhusallén nedan.