Bild på en vattenvirvel

Att tänka på

VA-försörjning är en viktig samhällsservice och kravet på driftsäkerhet är hög. En hög driftsäkerhet är viktig för en god hälsa och miljö för oss människor samt för att minimera miljöpåverkan och bevara naturresurser.

Allt som spolas ned i avloppet hamnar hos reningsverket. Alla kan med enkla medel hjälpa till att främja driftsäkerheten och höja effektiviteten på våra VA-verk. Inom VA-verksamheten bedrivs uppströmsarbete vilket går ut på att minska föroreningar vid dess källa, innan de når ledningsnätet. Detta genom att gå ut med information och samarbeta med hushåll, servicenäringar och andra verksamheter. Genom uppströmsarbetet kan reningen skötas bättre vilket sparar tid, kostnader och bidrar till en minskad belastning på våra vattendrag och hav.


Vad kan vi tänka på i vardagen?

 • Spola på rätt sätt
  Använd inte toaletten och avloppet till att slänga sopor i. Det som får spolas ned är vatten från bad, dusch, disk och tvätt samt avfall från människokroppen.  Toalettpapper är tillverkat för att upplösas med snabb nedbrytning och får också spolas ned. Införskaffa en sopkorg för övriga föremål som tops, bomullstussar, tamponger, blöjor, kondomer mm.
  Då spar vi tid och pengar.

 • Snåla med rengöringsmedel och kika efter miljömärkt
  Många rengöringsmedel innehåller skadliga ämnen. Därför ska man sträva efter minsta möjliga dosering och helst använda miljömärkta produkter. Dessa innehåller så lite farliga produkter som möjligt och är samtidigt lätt nedbrytbara i reningsverken.

 • Undvik antibakteriella träningskläder
  På senare tid har ämnen som silver och triklosan börjat tillsättas i framförallt träningskläder för att förhindra dålig lukt. Dessa ämnen avges vid användning och tvätt och är inte bara farliga för miljön utan även för vår egen hälsa. 

 • Ta hand om din målarfärg och undvik kadmium
  Istället för att rengöra penslar och roller under vattenkranen, kan färgen tas bort med papper och bevaras i en plastpåse. På detta sätt kan pensel och roller sedan slängas vid återvinningscentralen utan att färgen tagit vägen ned i avloppet. Undvik färger som innehåller den giftiga tungmetallen kadmium. Inandning av kadmium är cancerframkallande och kan orsaka njurskador.

 • Tvätta bilen rätt
  Tvättvattnet efter en biltvätt innehåller tvättkemikalier, asfalt- och oljerester samt flera typer av tungmetaller. Tvättas bilen på gatan går detta orenat ut i närmsta vattendrag via dagvattenbrunnen. Åk istället till en automattvätt eller en gör-det-själv-betjäning där anläggningen är utrustad med egen rening.