Frågor och svar

Varför betalar jag en lägenhetsavgift, jag bor i villa

Lägenhetsavgiften kan även beskrivas som en avgift per bostadsenhet. Ett flerfamiljshus med 10 lägenheter betalar tio lägenhetsavgifter, ett hus med två bostadsenheter betalar två lägenhetsavgifter och en villa med endast en bostadsenhet betalar en lägenhetsavgift.

Vad ska jag göra inför en flytt?

Vad har jag för hårdhet på mitt vatten?

Hårdheten på dricksvattnet varierar något runt om i kommunen. I den större delen har vi medelhårt vatten, mellan 5-10 dH. Vill du veta exakt, läs mer om dricksvatten och dess hårdhetsgrad under kommunalt dricksvatten.

Varför är vattnet gulbrunt?

Ibland behöver vi stänga av vattnet när exempelvis läcksökning pågår eller när en vattenläcka åtgärdas. När vattnet sedan släpps på kan det lossna avlagringar från ledningarna och som färgar vattnet. Detta är helt ofarligt och försvinner om vattnet får spola i kranen en stund.

Har jag möjlighet att koppla in min fastighet på det kommunala VA-nätet?

Då alla fastigheter har olika förutsättningar, är du välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få mer information om just dina förutsättningar. Läs gärna mer om anslutning till det kommunala VA-nätet under Kommunalt avlopp.

Vad är en anläggningsavgift?

Det är en engångsavgift som täcker kostnaderna för en anslutning till det kommunala VA-nätet. För bostadsfastighet består anläggningsavgiften av fyra delar: servis-, förbindelsepunkts-, lägenhets- och tomtyteavgift. För annan fastighet består anläggningsavgiften av tre delar: servis-, förbindelsepunkts- och tomtyteavgift. Läs gärna mer om anläggningsavgiften under Vatten och avlopp.

Vad är brukningsavgift?

Brukningsavgift är i vatten- och avloppstaxan en sammanfattning av kostnaden som utgör ditt abonnemang och som debiteras varje eller varannan månad. I taxan framgår vad som är fast avgift, lägenhetsavgift samt den rörliga delen, dvs kostnaden per kubikmeter levererat vatten.

Hur bokar jag om eller bokar av byte av digital vattenmätare?

Kontakta Söderlunds rör via mail info@sra.nu eller skicka sms till 0703-26 45 83.