Hand som sträcker sig ut mot vattnet

Anslutning kommunalt VA

Anledningarna kan vara många för att ansluta sin fastighet till det kommunala va-nätet. Det kan kännas tryggt, bekvämt och bra. Anledningen kan även bero på att din fastighet finns inom ett område som Kommunfullmäktige i Tierps kommun beslutat som verksamhetsområde. 

Ett verksamhetsområde för vatten och avlopp är ett geografiskt område inom vilket en eller flera vattentjänster ska ordnas genom en allmän VA-anläggning för att tillgodose skyddet av människors hälsa och miljö.

Vad kostar det?

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som täcker kostnaderna för en anslutning till det kommunala VA-nätet. För bostadsfastighet består anläggningsavgiften av fyra delar: servis-, förbindelsepunkts-, lägenhets- och tomtyteavgift. För annan fastighet består anläggningsavgiften av tre delar: servis-, förbindelsepunkts- och tomtyteavgift.

Servisavgift
Kostnad för framdragning av de ledningar som förbinder fastighetens ledningar med kommunens ledningsnät.

Förbindelsepunktsavgift
Avgift för att upprätta den punkt där kommunens ansvar slutar och fastighetens börjar.

Lägenhetsavgift
Kan beskrivas som en avgift per bostadsenhet. Ett flerfamiljshus med 10 lägenheter betalar tio lägenhetsavgifter, ett hus med två lägenheter betalar två lägenhetsavgifter.

Tomtyteavgift
Bidrar till att täcka kostnaderna för ledningsdragningen i kommunen. Avgiften beräknas utifrån tomtens area.

Hur gör jag?

Är du intresserad av att ansluta din fastighet till det kommunala VA-nätet är du välkommen in med en ansökan. Länk till alla våra blanketter finner du längre ner på sidan.

Önskar du mer information innan du skickar in en ansökan är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

 

Mer under Kommunalt VA