Så här läser du av din vattenmätare

Vattenmätaren ska läsas av minst en gång per år. Utifrån avläsningen beräknas en årsförbrukning som ligger till grund för mellanliggande debiteringar av vattenförbrukningen.

Det är siffrorna i räkneverket som visar mätarställningen. Denna mätare står på 672 m³.

Mätarens nummer (identifikation) är inpräntade utmed kanten, och är på bilden 14207014.

Det svarta kugghjulet snurrar alltid när vattnet används.

De små visarna, från vänster till höger, anger antalet deciliter, liter, 10 liter, 100 liter.