Aktuellt och uppdateringar

Samverkan mellan Östhammars kommun och Tierp kommun

2021-06-07

Den 7 juni inviger Temab och Gästrike Vatten den första etappen av den nya vattenledningen mellan Örbyhus, Österbybruk och Alunda. Den första delen av den tre mil långa vattenledningen är klar att tas i bruk. Det innebär att invånarna i Österbybruk med omnejd får vatten från Tierps kommun med start i mitten på juni.

2020-03-04

Arbetet med överföringsledningen mellan Tierps och Östhammars kommun invigs genom en ceremoniell första överföring av vatten mellan kommunerna.

2019-12-17
Idag den 17 december fattade kommunfullmäktige i Östhammars kommun det sista av alla beslut för att kunna bygga en överföringsledning mellan Tierps och Östhammars kommuner. Det innebär att alla beslut är fattade för att kunna binda ihop vattenförsörjningen mellan Örbyhus i Tierps kommun och Österbybruk och Alunda i Östhammars kommun.

2019-12-12
Idag beslutade kommunfullmäktige i Tierps kommun enligt förslag.

2019-12-03
Idag beslutade Tierps och Östhammars kommunstyrelse enligt de förslag som styrelserna för Östhammar Vatten AB och Tierps Energi och Miljö AB föreslagit. Nästa steg är beslut i respektive kommunfullmäktige under december.

2019-11-28
Styrelserna för Östhammar Vatten AB och Tierps Energi och Miljö AB är överens om ett 50-årigt avtal där Östhammar Vatten AB köper dricksvatten från TEMAB. Styrelsen för Östhammar Vatten AB har även beslutat om förslag till finansiering och riskhantering med Östhammars kommun för den överföringsledning som ska leda vattnet från Örbyhus till Alunda och Österbybruk. Under december inväntas beslut i kommunfullmäktige i både Östhammars och Tierps kommuner.

2019-09-13
Beslut om avtal mellan Östhammar Vatten AB och TEMAB väntas under hösten 2019. Även finansieringen ska beslutas av Östhammars kommunfullmäktige under hösten 2019.

2019-05-28
Beslutet är framskjutet från maj till september på grund av att TEMAB fick en ny styrelse den 21 maj och de behöver få information och förbereda sig innan beslut fattas. Kommunfullmäktige i både Östhammars och Tierps kommun beslutar om avtalet i september.

2019-04-25
Kommunfullmäktige i både Östhammars och Tierps kommuner har ni beslutat om avsiktsförklaringen i april. Nästa steg är att besluta om avtalet mellan Östhammar Vatten AB och TEMAB. Beslut väntas i maj och juni.

2019-04-08
Den 2 april hade Östhammars kommunstyrelse sammanträde och beslutade om avsiktsförklaringen. Beslutet går vidare till kommunfullmäktige som sammanträder den 23 april. Tierps kommunstyrelse beslutade om avsiktsförklaringen den 26 mars och kommunfullmäktige väntas besluta den 9 april.

2019-03-20
Kommunerna Tierp och Östhammar förbereder en avsiktsförklaring om långsiktig samverkan kring vattenförsörjning. Detta under förutsättning att respektive kommunfullmäktige fattar beslut under april månad. Syftet med avsiktsförklaringen är att etablera ett långsiktigt samarbete kring vattnet i Tierps kommun. Förslaget är att bygga en vattenledning som transporterar dricksvatten till både Österbybruk och Alunda. Det är en av pusselbitarna för att skapa förutsättningar för en önskad tillväxt i de båda orterna. Tierps kommunfullmäktige sammanträder den 9 april och Östhammars kommunfullmäktige den 23 april.