Vattenmätare

I alla fastigheter med kommunalt vatten och/eller avlopp finns en vattenmätare som mäter vattenförbrukningen. Fastighetsägaren läser själv av mätaren och meddelar förbrukningen minst en gång per år.

Lämpligt intervall att läsa av sin vattenmätare kan vara två till tre gånger per år, det ger en mer korrekt beräknad årsförbrukning och det går fortare att upptäcka även en liten läcka då det syns att förbrukningen ökar. 

Du kan skicka in din vattenmätarställning via e-post, telefon, post eller Mina sidor. Det räcker med ett sätt.

Årsförbrukning

Vilken årsförbrukning man har för sin fastighet beror på flera faktorer, exempelvis hur många som bor i hushållet, hur ofta man duschar/badar varje dag, hur ofta tvätt- och diskmaskinen är igång. I snitt har en familj på fyra personer en årsförbrukning på 150kbm.

Läsa av vattenmätaren

Mina sidor kan du logga in med kundnummer och person- eller organisationsnummer. Kundnummer hittar du högst upp till höger på din faktura. Efter inloggning klickar du på avläsning av vattenmätare och registrerar mätarställningen utan de första nollorna och utan decimaler.

När du har loggat in kan du även se historik på tidigare avläsningar.