Logotyp för Tierps Fjärrvärme AB

Fjärrvärme

Genom dotterbolaget TEMAB Fjärrvärme levererar Tierps Energi & Miljö miljövänlig fjärrvärme inom Tierps kommun.

Vi försörjer cirka 2 000 lägenheter, villor, skolor, vårdinrättningar, industrier samt handels- och serviceföretag med energi i Tierp, Karlholmsbruk och Örbyhus. All vår fjärrvärmeproduktion görs med biobränslen.

Vi har ett hållbarhetsbesked från Energimyndigheten vilket är ett bevis på att de bränslen som vi hanterar är hållbara. Enligt Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen ska vi informera våra konsumenter om vilka typer av bränslen som används för produktion av värme samt dess ursprung.

Uppgifterna nedan är de biobränslen och dess ursprung som förbrukas vid TEMAB Fjärrvärmes anläggningar under 2023.

GROT-flis: Sverige

Förädlade biobränslen (pellets och briketter): Sverige

HVO: Finland, Singapore, Nederländerna

Bild av fördelning av ursprunglig värmeproduktion

Tillsammans har abonnenterna en ansluten effekt på cirka 25 000 kW och förbrukar cirka 60 miljoner kWh per år. Detta motsvarar energin för uppvärmning av cirka 3 000 villor.

Stora kunder är AB Tierpsbyggen, Tierps Kommun och privata bostadsrättsföreningar.