Ledning


Tomas Ulväng


Thorsten Schnaars


Jørgen Johnsen

VD


Verksamhetschef renhållning


Verksamhetschef vatten och avlopp

✉ tomas.ulvang@temab.tierp.se


thorsten.schnaars@temab.tierp.se


jorgen.johnsen@temab.tierp.se

☎ 0293-21 99 01

 

Pär Blom


Madeleine Melin


Magnus Holmstam

Verksamhetschef gata och park


Redovisningschef


Kommunikationsstrateg

✉ par.blom@temab.tierp.se


✉ madeleine.melin@temab.tierp.se


✉ magnus.holmstam@temab.tierp.se


Mattias Eskilsson

Miljö- och kvalitetssamordnare

 
✉ mattias.eskilsson@temab.tierp.se