Ledning

Tomas
Anna

Anna Sjöberg Sjödén

Verksamhetschef Renhållning & Kundtjänst

anna.sjobergsjoden@temab.tierp.se

 

Bild på Tomas

Tomas Henriksson

Verksamhetschef Fjärrvärmen

tomas.henriksson@temab.tierp.se

 

Jörgen Gissberg

Verksamhetschef Vatten och Avlopp Ledningsnät

Jorgen.Gissberg@temab.tierp.se

 

Gunnar

Gunnar Söderqvist

Verksamhetschef Vatten och Avlopp Verk

Gunnar.Soderqvist@temab.tierp.se

 

Daniel

Daniel Jonsson

Verksamhetschef Gata och Park & kommunikatör

daniel.jonsson@temab.tierp.se


Mattias

Mattias Eskilsson

Chef Verksamhetsutveckling

mattias.eskilsson@temab.tierp.se


Janne

Jan-Erik Branteström

Ekonomichef

jan-erik.brantestrom@temab.tierp.se