Ledning


Tomas Ulväng


Vd


tomas.ulvang@temab.tierp.se


0293-21 99 01
Pär Blom


Verksamhetschef gata och park


par.blom@temab.tierp.se
Jørgen Johnsen


Verksamhetschef vatten och avlopp


jorgen.johnsen@temab.tierp.se
Madeleine Melin


Redovisningschef


madeleine.melin@temab.tierp.se
Mattias Eskilsson


Miljö- och kvalitetssamordnare


mattias.eskilsson@temab.tierp.se
Magnus Holmstam


Kommunikationsstrateg


magnus.holmstam@temab.tierp.se