Sophämtning

Här hittar du information om de alternativ på sophämtning vi kan erbjuda dig som privatperson. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss för mer information.

Viktig information om sophantering

Året om

 • Överfyll inte kärlet
 • Sopor som ligger utanför kärlet hämtas inte
 • Kärlet ska vara framrullat till hämtningsplatsen senast 06:00 på hämtningsdagen
 • Placera kärlet med draghandtaget ut mot vägen
 • Placera kärlet så att det är lättillgängligt, det vill säga på hårt underlag utan nivåskillnad, ingen växtlighet som hindrar framkomlighet och så nära sopbilens uppställningsplats som möjligt. Maximalt avstånd är 5 meter
 • Vid privat väg: vägen fram till uppställningsplatsen på din fastighet ska ha tillräckligt utrymme för en sopbil. Om du bor vid en återvändsgata/väg måste det finnas en hinderfri vändplats med utrymme för att sopbilen ska kunna vända
 • Tilläggsavgift för gångavstånd hittar du i renhållningstaxan Pdf, 297.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Extra viktigt under vintertid

 • Vid privat väg: väg och eventuell vändplats för sopbilen ska sandas och plogas ordentligt
 • Vid privat väg: plogvallar får inte inkränka på vägbredden som behövs eller vändplatsens utrymme
 • Skotta och sanda mellan sopbilens uppställningsplats och kärlet så att sophämtaren inte halkar och skadar sig
 • Har det blivit en vall framför kärlet efter plogbilen, skotta bort denna så att kärlet lätt kan rullas fram till sopbilen
 • Borsta gärna bort snö från kärlets draghandtag och lock
 • Under vinter finns det risk att sopor fryser fast i kärlet, detta är inte något som sophämtarna ansvarar för. För att undvika fastfrysning kan du tänka på att inte slänga löst eller blött avfall i kärlet

Regler vid enskild väg och återvändsgata

Vändplats för sopbil

Då transportvägen är en återvändsgata/väg ska vändmöjlighet för hämtningsfordonet anläggas. Vändplan för en normal sopbil ska ha en diameter av 18 meter med en hindersfri remsa på ytterligare 1,5 m runt om. Alternativ till detta kan vara en trevägskorsning som möjliggör en sk T-vändning.
Vändplatsen ska ha fri sikt och vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. Snövallar får inte inkräkta på vändplatsens utrymme.

Enskild väg som utnyttjas för hämtning skall minst uppfylla följande krav:

 • Stenfri körbana utan hinder om en bredd av 3,0 m
 • Fritt från grenar och buskar och andra hinder 1,0 m utanför körbanan
 • Fritt från grenar och buskar till en höjd av 4,6 m
 • Vid återvändsgata/väg skall vändplan av tillräcklig storlek för renhållningsfordonet finnas
 • Vintertid skall vägen snöröjas och hållas halkfri

Uppfylls inte ovanstående kriterier anvisas ny hämtningsplats.

Abonnemang

Vi har idag fem olika abonnemang att erbjuda. Det är sorterat, hemkompost, osorterat, sommar och latrin.

Hemkompost

För dig som har en godkänd egen kompost hemma vid fastigheten och inte lägger något matavfall i restavfallskärlet. Du har då endast ett grönt kärl och upplever du att avfallskärlet inte blir fullt innan nästa hämtning går det bra att ändra till ett förlängt hämtningsintervall.

Vill du få din kompost godkänd? Ansök hos Tierps kommun. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sorterat

För dig som vill sortera ut matavfallet genom den centrala matavfallsinsamlingen. Du har två kärl vid din fastighet, ett brunt där du lägger matavfallet sorterat i avsedda papperspåsar, och ett grönt kärl för restavfallet.

Osorterat

För dig som inte vill eller har möjlighet att sortera. Osorterat abonnemang är den dyraste abonnemangsformen eftersom det ger den tyngsta belastningen på miljön.

Sommar

För dig som är säsongsboende i kommuen. Du får restavfallskärlet tömt mellan maj och september varje år.

Latrin

För dig som är säsongsboende i kommunen och inte har enskilt eller kommunalt avlopp. Du betalar för sex latrinkärl per säsong, där både leverans och hämtning ingår. Nytt för i år är att kärlen är uppmärkta med innevarande år. Kärlen går att använda under en 3-årsperiod och blir därefter ogiltiga.