Sophämtning maj och juni 2024

sopbil

Förändringar av ordinarie turer.

Under våren och försommaren 2024 så kommer vissa förändringar i sophämtningen vara nödvändiga. Detta är på grund av helger och högtider och så att servicen kan flyta på så bra som möjligt.

Första maj: Onsdag 1 maj sker hämtning som vanligt

Kristihimmelsfärdshelgen: Torsdagen 9 maj sker hämtning som vanligt.

Fredag 10 maj: Ingen hämtning. Hämtning sker istället under veckan, var vänlig och ställ ut kärlen senast klockan 6.00 måndagen den 6 maj.

Nationaldagen: Torsdagen 6 juni sker hämtning som vanligt.

Fredag 7 juni: Ingen hämtning. Hämtning sker istället under veckan, var vänlig ställ ut kärlen senast klockan 6.00 måndag den 3 juni.

Tisdag 11 juni: Ingen hämtning. Hämtning sker istället under veckan, var vänlig ställ ut kärlen senast klockan 6.00 måndag den 10 juni.

Midsommarafton: Fredagen 21 juni. Ingen hämtning på Midsommarafton. Hämtning sker istället under veckan, var vänlig ställ ut kärlen senast klockan 6.00 måndag den 17 juni.