Sponsring

Tierps Energi & Miljö AB är gärna med och stödjer föreningar och organisationer med lokal förankring eller aktiv verksamhet i Tierps kommun.

Samarbetet sker efter en budgetram som utgår från nedanstående kategorier:

 • Ungdomsverksamhet (kultur, idrott, samhällsengagemang)
 • Skolverksamhet
 • Samhällsstödjande organisationer (arbetsbefrämjande, brottsmotverkande, socialt stöd)

Ett övergripande krav är att samtliga beviljade ansökande ska ha en lokal förankring eller aktiv verksamhet inom Tierps kommun som sponsringen kan riktas till. Vår sponsring ska fördelas över hela kommunen och balanseras väl mellan ovanstående kategorier samt ur ett jämställdhetsperspektiv.

Vårt samarbete sker uteslutande med klubbar, föreningar eller organisationer, ej med enskilda utövare av idrott, teater, musik med mera.

Vi sponsrar inte:

 • genom rabatter på våra produkter
 • enskilda individer eller individuella utövare av idrott, musik, teater etc.
 • verksamheter som är uppenbart skadliga för miljön
 • politiska eller religiösa organisationer
 • verksamheter som strider mot Temabs värderingar
 • verksamheter med osund ekonomi
 • riskfyllda verksamheter
 • enskilda lag inom en förening, enbart huvudföreningen

Ansökan om sponsring
Föreningar, klubbar eller organisationer som vill ansöka om stöd och samarbete skickar sin ansökan till Tierps Energi & Miljö AB.

I ansökan ska anges hur ni tänker att Temab ska synliggöras, om det finns andra samarbetsförslag samt vilket belopp som är aktuellt. Prövning sker endast av skriftligt inkomna ansökningar.

Ansökan skickas till

Post:

Tierps Energi & Miljö AB
Box 9
815 21 Tierp

e-post: kommunikation@temab.tierp.se

Ansökan ska märkas: ”sponsringsansökan”.

Beslut om sponsring

Beslut om sponsring meddelas skriftligt till alla korrekt inkomna ansökningar, oavsett om den tillstyrkts eller ej.

Frågor om sponsring

Ansvarig för sponsorfrågor: Daniel Jonsson, kommunikation

Varmt välkommen med er ansökan!