Bild på en vattenkran

Enskilda avlopp

Utsläpp av avloppsvatten kan orsaka miljöproblem och hälsorisker. Alla avlopp, även små enskilda avlopp, betraktas därför som miljöfarlig verksamhet i lagens mening. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att fastighetens avlopp uppfyller kraven i miljöbalken.

Slamtömning av enskilt avlopp beställs hos vår kundtjänst, läs gärna mer under verksamhet renhållning. För anläggande av nytt avlopp, eller tillsyn av ett gammalt ska du ta kontakt med miljöhandläggare på Tierps kommun.