Sly röjning vid vägar

Kommunens vägar behöver slyröjas och slåttras.

Kommunens vägkanter gås igenom och slyröjs och slåttras av Temab. Detta kan ibland se tråkigt ut första svängen om det varit eftersatt. Allra helst på våren när det gröna inte tagit fart än. När det körts ett par gånger så förbättras utseendet betydligt. Det måste göras för att hålla vägarna säkra. Det går inte att tex ploga vinter tid om det inte finns marginaler på sidorna om vägen. Även viktigt från andra perspektiv som sikt och vattenavrinning.