Gröna ytor

El bil fyller på med vatten för skötsel

Olika typer av ytor

På kommunens ytor så sköts olika typer av gröna ytor av Temab och våra Entreprenörer. Säsongen av grönyteskötsel varar oftast mellan 15e maj till 15e November. Vi jobbar med flera olika typer av ytor som sköts på olika sätt. Bruksgräsmattor är till för lek, bollspel, sätta sig och läsa med mera. Ängsytorna och dom högvuxna ytorna är där för att främja den biologiska mångfalden i våra samhällen och ge många hotade arter en chans. Ofta finns det en mix av dessa typer av ytor inom gångbart område. Det finns även helt vildvuxna ytor som av olika anledningar inte klipps alls.

Mer om ängsytor på kommunens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyttjandet av kommunal mark

Kommunens gräsmattor är till för alla medborgare att vistas på. Även djur och insekter. Man får inte nyttja kommunens ytor i anslutning till tomt (eller över huvud taget) till privat förvaring som tex. vedupplag, jordupplag, uppställningsplats för husvagn, släpvagn eller båt, odling m.m. Då krävs lov från fastighetsägare det vill säga kommunen. Att på eget bevåg ta marken i anspråk ställer till det för oss och våra entreprenörer och vi kan då inte sköta vårat arbete enligt plan vilket innebär att tid, energi och framförallt skattepengar går till spillo helt i onödan. Ibland resulterar det i att vi helt avslutar all skötsel av ett område då det innebär för stora risker och arbetsmiljöproblem. Det finns oftast en möjlighet till lösning som visat sig lyckad på flera platser i kommunen. Det finns möjligheter att mark kan arrenderas från kommunen för ändamålet, det som kan påverka möjligheterna till arrende styrs av detaljplanen.

Om det finns intresse att se över möjligheten att arrendera mark från kommunen kontakta mark och exploteringskontoret. Andreas Sörlin är rätt person att prata med.