Så fungerar fjärrvärme

Fjärrvärme är ett miljövänligt alternativ som i Tierps kommun till största del använder förnyelsebara energikällor som flis och pellets (Tierp), träbriketter (Örbyhus) och pellets (Karlholmsbruk). Fjärrvärmeverken är bränsleflexibla och man kan därför utnyttja olika bränsletyper. Det ger oss möjlighet att välja det som är billigast för tillfället, med beaktande av miljöaspekten. Ofta kommer bränslet från närområdet.

Från värmeverket finns nergrävda värmeledningar som går till husen som ska värmas upp. Vattnet till huset är 70-90° varmt. Väl framme i huset växlas värmen via värmeväxlare över till kretsloppen i huset: radiatorsystemet och tappvarmvattnet. Värmeverkets vatten faller i temperatur under denna process till ca 50°. Vattnet förs tillbaka till värmeverket för att åter värmas upp.

Verkningsgraden i överföringen av värme är hög, endast ca 7% av värmeenergin går förlorad i fjärrvärmeledningarna mellan värmeverket och kund.

Hur varmt kan man ha i fastigheten?

Så varmt man vill. Man betalar för den värme som används.