Så fungerar fjärrvärme

Med 100 procent fossilfria energikällor är fjärrvärme i Tierps kommun ett miljövänligt alternativ.

Från värmeverket finns nergrävda värmeledningar som går till husen som ska värmas upp. Vattnet till huset är 70-90° varmt. Väl framme i huset växlas värmen via värmeväxlare över till kretsloppen i huset: radiatorsystemet och tappvarmvattnet. Värmeverkets vatten faller i temperatur under denna process till cirka 50°. Vattnet förs tillbaka till värmeverket för att åter värmas upp.

Verkningsgraden i överföringen av värme är hög, endast cirka 7 procent av värmeenergin går förlorad i fjärrvärmeledningarna mellan värmeverket och kund.

Hur varmt kan man ha i fastigheten?

Så varmt man vill. Man betalar för den värme som används.