Frågor och svar

Varför har jag ett brunt avfallskärl?

Det bruna avfallskärlet är för ditt matavfall. Tierp är en av de 200 kommuner som valt att sortera ut matavfall för att minska resursslöseri och främja miljön. Utsorteringen gör att all energi som finns i matavfallet kan tas tillvara.

Alla som bor i Tierps kommun, såväl i villa som i lägenhet, har möjlighet att sortera ut sitt matavfall. Att delta i den centrala matavfallsinsamlingen är frivilligt.

Från och med 1 januari 2018 kommer en miljöstyrd ren­hållningstaxa införas. Det innebär att de som väljer att inte sortera ut sitt matavfall och därmed bidra till en större miljöpåverkan får betala mer för sitt osorterade abonnemang än de som väjer att fortsätta sortera sitt avfall.

Läs mer om matavfall och hur du sorterar ditt avfall

Vad menas med fast grundavgift?

Renhållningsabonnemanget består av två delar, en fast grundavgift och en hämtningsavgift.

Hämtningsavgiften är för tjänsten då vi hämtar hushållsavfall vid fastigheten. Grundavgiften täcker bland annat de kostnader som krävs för att hålla kommunens återvinningscentraler öppna och för hantering av farligt avfall och grovsopor. Den täcker även in administration, kundtjänst och andra delar som krävs för att ge dig som kund och fastighetsägare i kommunen en fungerande renhållning.

Grundavgift ska enligt beslut av Kommunfullmäktige betalas för varje fastighet i Tierps kommun.

Jag källsorterar allt och har därför nästan inget avfall alls, kan jag säga upp mitt sophämtningsabonnemang?

För att bli befriad från att lämna hushållsavfall måste du göra en ansökan hos Miljökontoret på Tierps kommun.

Även om din ansökan om befrielse från sophämtning blir beviljad av Miljökontoret kommer du fortsätta att betala den fasta grundavgiften.

Jag har nästan inget avfall vid mitt fritidshus, kan jag säga upp abonnemanget och ta med mig avfallet hem?

Nej, enligt lag är det inte tillåtet att frakta hushållsavfall och varje hushåll ska ha ett abonnemang för sophämtning. Lagen finns till för att skydda miljö och hälsa från bland annat ohyra, spridning av sjukdomar och gift.

Kan jag få hjälp att lasta av mitt avfall på en återvinningscentral?

Nej, det är du som besökare som har ansvar för att lasta av ditt avfall. Vår personal guidar dig till rätt fraktion för ditt avfall.

Som privatperson kan man inte få hjälp av personalens maskiner vid avlastning.

Hur kasserar jag bildäck?

Bildäck kan inte slängas på våra återvinningscentraler. Vänd dig istället till din däckverkstad.

Har du fler frågor kring sopsortering så kan vi rekommendera vår Sorteringsguide Öppnas i nytt fönster..

Var slänger jag min krukväxt?

Först så skakar du av all blomjord, sen kan du kasta din krukväxt eller planta i matavfallet.

Har du fler frågor kring sopsortering så kan vi rekommendera vår Sorteringsguide Öppnas i nytt fönster..

Hur ska ett bra soprum utformas och underhållas?

Avfall Sverige har bra tips och råd till hyresvärdar och bostadsrättsföreningar som vill ha välfungerade avfallsutrymmen.

Läs mer hos Avfall Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan jag använda min egna kompost istället för ett matavfallskärl?

Om du har egen hemkompost som du vill nyttja istället för matavfallskärl så ska detta anmälas till Tierps kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Temab får sedan ett delegationsbeslut om att hemkomposten är godkänd och gör då en hemtagning av ditt matavfallskär och ändrar din taxa.