• Tiotusentals liter vatten sparat med digitala vattenmätare

  Sex månader med digital läckspårning har gett stora vinster för våra kunder och miljön.

 • Bli en smart vattenanvändare

  Med smart vattenanvändning och goda vattenvanor räcker vårt gemensamma och värdefulla vatten längre. För dig finns det även pengar att spara.

 • Vattenkiosker

  Om du får problem med ditt vatten så finns våra vattenkiosker att använda. Behöver du ta ut större mängder krävs en ansökan om låstagg.

 • Fakturaförklaring

  Tycker du att det är svårt att tolka din faktura? Här finns en fakturaförklaring som hjälper dig att tyda och förstå alla delstycken.

 • Sparat vatten med digitala vattenmätare

 • Bli en smart vattenanvändare

 • Vattenkiosker

 • Fakturaförklaring

Sorteringsguide