• Sophämtning under jul och nyår

  Sophämtningen påverkas under jul och nyår. Detsamma gäller öppettiderna för kundtjänst och våra återvinningscentraler.

 • Samverkan om dricksvattnet ger fördelar för alla

  Under december inväntas beslut i kommunfullmäktige i både Östhammars och Tierps kommuner om ett 50-årigt avtal där Östhammar Vatten AB köper dricksvatten från TEMAB.

 • Nya taxor för 2020

  Nya taxor för renhållning, VA och slam är nu fastslagna av kommunfullmäktige och finns tillgängliga i sin helhet här på webbplatsen.

 • Bli en smart vattenanvändare

  Med smart vattenanvändning och goda vattenvanor räcker vårt gemensamma och värdefulla vatten längre. Det finns även pengar att spara.

 • Sophämtning under jul och nyår

 • Samverkan om dricksvattnet

 • Nya taxor

 • Bli en smart vattenanvändare