• Problem med vinterväglag

  Vi kan inte hämta sopor på väg som ej sandas och plogas ordentligt.

 • Arbete på Rådhusallén

  På grund av arbete med vatten-, avlopps- och dagvattenledningar kommer delar av Rådhusallén i Tierp att vara avstängd för biltrafik under perioden december-april.

 • Skärplinge och Gatmot ÅVC

  Slutförandet av återvinningscentralerna har drabbats av förseningar.

 • Få din kompost godkänd

  Om du planerar att börja kompostera ditt matavfall behöver detta anmälas till Miljö- och hälsoskyddsenheten på Tierps kommun.

 • Problem med vinterväglag

 • Arbete på Rådhusallén

 • Ombyggnation återvinningscentraler

 • Få din kompost godkänd

Sorteringsguide

Vi hjälper dig att sortera rätt