• Trädgårdsavfall är ett avfall

  Trädgårdsavfall ska alltid lämnas på en återvinningscentral.

 • Registrera dig för vårt nyhetsbrev

  Ta del av arbetet med kommande taxor, hur miljöarbetet går framåt i kommunen och mycket mer.

 • Få din kompost godkänd

  Om du planerar att börja kompostera ditt matavfall behöver detta anmälas till Miljö- och hälsoskyddsenheten på Tierps kommun.

 • Fakturaförklaring

  Tycker du att det är svårt att tolka din faktura? Nu har vi lagt till en fakturaförklaring som hjälper dig att tyda och förstå alla delstycken.

 • Trädgårdsavfall är ett avfall

 • Nyhetsbrev

 • Få din kompost godkänd

 • Fakturaförklaring

Sorteringsguide