• Mobil insamling: 6 ton farligt avfall

  Ett stort tack till alla er som under 2018 tog tillfället i akt att besöka någon av våra mobila farligt avfall-insamlingar och lämna in ert farliga avfall.

 • Ny fjärrvärmetaxa fastslagen

  Nu har Tierps Fjärrvärme AB:s styrelse fastslagit ny taxa för fjärrvärme. Fokus har varit att förenkla taxan för våra kunder för att göra den lättare att förstå och beräkna.

 • Skärplinge och Gatmot ÅVC

  Slutförandet av återvinningscentralerna har drabbats av förseningar.

 • Enskild väg och återvändsgata

  Om transportvägen för våra sopbilar är en enskild väg eller en återvändsgata så finns det vissa regler och krav som måste uppfyllas.

 • Mobil FA-insamling

 • Ny fjärrvärmetaxa fastslagen

 • Ombyggnation återvinningscentraler

 • Enskild väg och återvändsgata

Sorteringsguide

Vi hjälper dig att sortera rätt