Träd i Parkmiljö

träd skötsel

Skötsel av träd i Parkmiljö sköts av Temab

Där det finns parker finns det ofta träd. Dessa träd behöver skötas för att utvecklas optimalt. Vi på Temab utför delar av jobbet och anlitar ibland Entreprenörer. Vad som kan skötas prioriteras efter och är beroende på den årliga budgeten. Det beskärs, plockas skott och omplanteras vid behov. Vi fraktar även/flyttar träd som fallit och röjer bort träd som blockerar olika farleder.

Trädärenden och anmälningar som kommer in på parkytor kollas på av Temab och vår samarbetspartners. De som utgör direkt fara bedöms och hanteras.

Om träden finns på kommunal mark men befinner sig i skog så är det Natur på kommunen som åtgärdar och beslutar. Om det är i parkmiljö så sköts det av oss på Gata Park.

Ansök om trädåtgärd här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E- tjänst för träd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.