Logotyp för Tierps Fjärrvärme AB

Fjärrvärme - via Tierps Fjärrvärme AB

Fjärrvärmen i Tierps kommun levereras av Tierps Fjärrvärme AB (TFAB). TFAB är ett helägt dotterbolag till Tierps Energi & Miljö AB.