TFAB blir TEMAB Fjärrvärme AB

Tierps Fjärrvärme AB (TFAB) byter namn till TEMAB Fjärrvärme AB. I samband med namnbytet går bolaget även över till att använda TEMAB:s logotyp.

​Tierps Fjärrvärme AB har sedan Tierps Energi & Miljö AB grundades 2016 varit ett helägt dotterbolag till TEMAB. Ett naturligt nästa steg med ett namnbyte sker nu för att tydliggöra att bolagen hör ihop.

​Tierps Fjärrvärme AB (TFAB) byter därför namn till TEMAB Fjärrvärme AB. I och med namnbytet kommer bolaget att använda TEMAB:s logotyp och betalningsmottagare på fakturorna kommer att vara TEMAB Fjärrvärme AB.

I övrigt innebär namnbytet inte några förändringar för dig som är kund.