Bild på ett brunnslock

Farlig lek med avloppsbrunnar

Vi har vid flertalet tillfällen påträffat saboterade avloppsbrunnar i Karlholm. Förutom de materiella skador det kan medföra är det förenat med stor fara att lyfta bort de tunga betonglocken.

Vi har vid flertalet tillfällen påträffat saboterade avloppsbrunnar i Karlholm. Betonglocken har lyfts bort och stenar och annat bråte har sedan kastats ner i avloppet. Detta kan i sin tur resultera i stora materiella skador på grund av stopp i avloppssystemet och efterföljande översvämningar i främst källarvåningar.

Att lyfta bort de tunga betonglocken är därtill förenat med stor fara. Dels kan man skada sig på de tunga locken och dels så riskerar andra att ramla ner i eller skada sig på den öppna brunnen.

Vi ber samtliga att förklara allvaret i detta för barn och ungdomar i sin närhet.