Ny vattentjänstplan på samråd

Tierps kommuns nya vattentjänstplan är ute på samråd hos berörda parter och allmänheten.

Vattentjänstplanen är Tierps kommuns långsiktiga planering för hur kommunen ska tillgodose behovet av allmänna vattentjänster, det vill säga vattenförsörjning och omhändertagande av avlopp.

Vem som helst får lämna synpunkter på planen och det görs till: vattentjanstplan@tierp.se

Vattentjänstplanen hittas på Anslagstavlan på Tierps kommuns webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.