Lekplats Fiskvägen uppdateras

Under hösten rustas lekplatsen på Fiskvägen i Tierp

Nu under augusti har arbetet med att rusta upp Fiskvägens lekplats påbörjats. All gammal lekutrustning kommer bytas ut för att skapa nya lekmöjligheter. Planen är att den upprustade lekplatsen ska vara klar under 2023.