Temabs hållbarhetslöfte

Förnyat hållbarhetslöfte 2023

Fredagen den 24 november 2023 förnyade vi på Temab vårt hållbarhetslöfte för minskad klimatpåverkan med Länsstyrelsen i Uppsala Län. Det nya löftet gäller programmet för minskad klimatpåverkan och det nya åtgärdsprogrammet för miljömässigt hållbar samhällsutveckling.

Temab jobbar aktivt med en hållbar framtid så är vi väldigt stolta att med andra aktörer vara del av ceremonin som skedde på Uppsala slott.

Att vi är flera aktörer som tecknar hållbarhetslöften ger oss gemensam styrka och hjälper oss att uppnå vår vision för ett hållbart Tierp.