Temab bidrar till Tierps Matcentral

Matkassar

Vi på Temab tror på att bidra till ett hållbart Tierp. Som en del av detta har vi donerat till Tierps Matcentral. Se mer i deras pressmeddelande nedan.

2024-01-03

PRESSMEDDELANDE från Tierps Matcentral

Tierps Matcentral har avslutat sitt tredje verksamhetsår med utdelning av matkassar till behövande i Tierps kommun.

- Vi har under större delen av året delat ut 30 matkassar i veckan, men har tyvärr mot slutet av året tvingats minska ner antalet till 25. Detta beror inte på att de butiker som vi samarbetar med blivit mindre samarbetsvilliga utan snarare på att kunderna blivit mer benägna att köpa varor med ”kort datum” till reducerat pris. Eventuellt har även butikerna blivit skickligare på att dimensionera sina inköp. Den senaste tidens kraftigt ökade matkostnader i kombination med ett antal andra stigande kostnader har inneburit att antalet ansökningar ökat. För närvarande finns en kö av sökande där ungefär lika många står som de som får en veckovis matkasse. För att kunna komma i fråga för att erhålla en matkasse får mottagaren ha en inkomst alt försörjningsstöd på högst 9.290 kr i månaden netto.

- Under 2023 har strax under 1500 matkassar delats ut till personer som lever med knappa ekonomiska resurser.
- Det har samtidigt inneburit att vi minskat det onödiga matsvinnet med ungefär 12 ton.

- Att Matcentralens arbete överhuvudtaget är möjligt beror på att vi har ett mycket gott samarbete med tre av Tierps köpings fyra livsmedelsaffärer, nämligen Hemköp, ICA och Coop samt Coop i Karlholm. Varje måndag och torsdag har Matcentralen kunnat hämta varor som sedan sorterats och fördelats på välfyllda matkassar som våra tacksamma prenumeranter kunnat hämta mellan 13:30 och 14:30 varje torsdagseftermiddag. De varor vi får från affärerna är det absolut inget fel på. Skälet är oftast att bästföredatum är på väg att gå ut, men det kan även vara varor där förpackningen är trasig eller att affären bytt leverantör.

- Allt arbete som görs inom Tierps Matcentral utförs helt ideellt, men vi har kostnader för transporter, lokal, frysar mm. Dessa kostnader har hittills kunnat täckas genom bidrag av olika storlek från privatpersoner, men även genom gåvor i samband med enskildas födelsedagar. Dessutom har det gjort det möjligt för oss att kunna göra ”stödköp” av olika varor för att varje vecka kunna dela ut en välfylld matkasse till våra prenumeranter. Särskilt inför storhelger som jul, påsk och midsommar har dessa ”stödköp” varit mycket välkomna.

- Till vår stora glädje meddelade Tierps Energi & Miljö AB (TEMAB) i julveckan att de går in som sponsor av vår verksamhet. Utöver det som vi hämtar hos butikerna har Karby Norrgård och Upplands Potatis levererat potatis och SPF Örbyhus har skänkt det som blev över från deras julbord.

- Matcentralen disponerar en lokal i Borgenkyrkans bottenvåning där all insamling av varor och utdelande av matkassar sker. Lokalen tillhandahålls mot en symbolisk hyra som knappast täcker kostnaderna för elen till alla frysar och kylskåp.

- Insamlingen av varor sker med hjälp av Tierps Kretsloppsservice som tillhandahåller skåpbil och en person som bistår med insamlandet.

Tierps Matcentral är en ideell förening bestående av Borgenkyrkan i Tierp, Tierps Kretsloppsservice och Svenska kyrkan Tierps pastorat.