Företagskort

Företagskort är för företag att kunna lämna industri- och grovavfall på kommunens alla återvinnings­centraler. Kortet är ett årskort och beställs via formuläret på den här sidan.

Års- och kompletteringskort

Årskortet tillåter att lämna 2 kubikmeter avfall per öppningstillfälle, farligt avfall ingår inte. Har företaget fler bilar med behovet att lämna avfall vid återvinningscentralerna köpes separata kompletteringskort till dessa. Kortet gäller för innevarande kalenderår och för det företag som anskaffat kortet.

 Prislista 2022

Skriv tabellbeskrivning här

Kort

Á-pris ink. moms

Årskort, innevarande år

5 671 kr

Kompletteringskort per extra fordon till årskort

567 kr

Finns behov att lämna större mängder än vad korten tillåter går det bra att göra det på Gatmots återvinningscentral, detta enligt gällande renhållningstaxa.

Beställning av företagskort 2022 






Beställare/leveransadress * (obligatorisk)
Beställare/leveransadress







Ange antal kort * (obligatorisk)
Priser inklusive moms
Välj antal varor
Vara Antal Pris
(5671 kr/st)
(567 kr/st)
Totalt: 0 kr

Betalning sker via faktura.