Bild på vatten som hälls i ett dricksglas

Kommunalt dricksvatten

Kommunalt kranvatten används bland annat som dricksvatten, för hygieniska ändamål som bad, tvätt och toaletter samt till brandsläckning. Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel. Bra dricksvatten är också en förutsättning för att hela vårt samhälle ska fungera.

De regler och krav på dricksvatten som kommunen arbetar efter tas fram gemensamt av medlemsstaterna inom EU och införlivas i svensk lagstiftning, bland annat av Livsmedelsverket.

Kallt kommunalt kranvatten räknas som dricksvatten och är ett livsmedel som ska följa Livsmedelsverkets bestämmelser. Myndighetskontroll av dricksvatten sker lokalt av kommunerna och samordnas regionalt av länsstyrelserna.

Vill du dricka varmt kommunalt kranvatten är livsmedelsverkets råd att du först spolar ut kallvatten ur kranen och sedan värmer upp det på spisen till önskad temperatur.

Hårdhet

Hårdheten i ett vatten är summan av dess innehåll av alkaliska jordartsmetaller, där hårt vatten innehåller mycket kalcium och magnesium.

Vattnets hårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader som betecknas dH. Vattnet sägs vara hårt vid 10 dH och däröver, mjukt vid 5 dH och därunder. I större delen av kommunen har vi medelhårt vatten. 

Här visas relationen mellan grader och hårdhet

0-2 dH     - Mycket mjukt
2-5 dH     - Mjukt
5-10 dH   - Medelhårt
10-20 dH - Hårt
20- dH     - Mycket hårt


Skriv tabellbeskrivning här

Vattenverk

Hårdhetsgrad

Arvidsbo

7,1 dH

Edvalla

7,3 dH

Lövstabruk

10,0 dH

Mehedeby

8,4 dH

Månkarbo

6,0 dH

Odens källa

6,0-8,0 dH

Västland

7,4 dH